ماذا سوف أتعلم؟

Mae astudio am radd Gwleidyddiaeth a Chymraeg yn rhoi cyfle i chi archwilio damcaniaeth wleidyddol yng nghyd-destun gwleidyddiaeth Brydeinig, Ewropeaidd a byd-eang, ochr yn ochr ag astudiaeth fanwl o'r iaith Gymraeg, ei statws cyfreithiol a'i natur amlddiwylliannol. Mae ein gradd tair blynedd yn helpu i ddarparu gwledd o gyfleoedd gyrfaol i raddedigion, o ganlyniad i feithrin amrywiaeth eang o sgiliau trosglwyddadwy sy'n bwysig iawn i gyflogwyr.Mae'r Adran Wleidyddiaeth yn Abertawe ymysg y 10 orau am brofiad addysgu (Times a Sunday Times 2018), ymysg yr 20 orau yn ôl Canllaw i Brifysgolion The Guardian 2018 ac ymysg yr 20 orau eto am ragolygon gyrfa yn yr un Canllaw. Mae 91% o raddedigion yn y maes pwnc hwn wedi dechrau cyflogaeth neu raglenni astudio pellach chwe mis ar ôl graddio (Arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 2015) ac enillodd 74% o'n myfyrwyr radd anrhydedd dosbarth cyntaf neu 2.1 yn 2017/18.Bydd eich astudiaethau cynnar yn canolbwyntio ar gysylltiadau rhyngwladol, gwleidyddiaeth, pobl a Chymraeg proffesiynol. Ond, beth bynnag sy'n tanio'ch brwdfrydedd - gwleidyddiaeth a chymdeithas Americanaidd, damcaniaethau rhyfel neu gyfieithu Cymraeg - bydd ein dewis helaeth o fodiwlau'n cynnig rhywbeth at eich dant. Mae'r amrywiaeth hon yn caniatáu i chi ddysgu, darganfod ac arbenigo yn y blynyddoedd canlynol.Mae Abertawe'n un o nifer dethol o brifysgolion yn y DU sy'n cynnig modiwlau o fri mewn Astudiaethau Seneddol Prydeinig. Caiff y modiwlau eu haddysgu gan staff academaidd arbenigol ac aelodau seneddol a chewch gyfle i ymweld â Thŷ'r Cyffredin yn Llundain. Yn ogystal, mae modiwl ar gael sy'n cynnig interniaeth gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru yng Nghaerdydd, yn gweithio'n agos gyda gweinidogion y Cynulliad. Mae mynediad i'r modiwl hwn ar sail gystadleuol.Lleolir yr Adran ar ein Campws Parc Singleton hyfryd sy'n wynebu Bae Abertawe, ar gyrion Penrhyn Gŵyr. Cewch gyfle i deilwra'ch gradd yn ôl eich diddordebau penodol wrth i chi astudio. Yng nghamau hwyrach eich rhaglen, byddwch yn astudio modiwlau sy'n seiliedig ar eich diddordebau penodol ym maes yr iaith Gymraeg a gwleidyddiaeth, a phrosiect traethawd hir sylweddol. Mae nifer o raglenni lleoliad gwaith ar gael i'ch helpu i baratoi am fywyd ar ôl graddio.Mae myfyrwyr Gwleidyddiaeth a Chymraeg yn datblygu sgiliau llafar ac ysgrifennu drwy gyflwyno syniadau mewn fformatau gwahanol, yn seiliedig ar ymchwil cadarn a dadansoddiad trylwyr. Asesir myfyrwyr drwy draethodau, gwaith cwrs, arholiadau, cyflwyniadau a thraethawd hir.Ategir yr addysgu gan amgylchedd ymchwil bywiog a chefnogol sy'n dod ag academyddion, ôl-raddedigion ac ysgolheigion gwadd ynghyd drwy faes pwnc a rennir ac effaith ryngwladol."Pan oeddwn i'n gweithio gyda Jane Hutt AC yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, bues i'n gyfrifol am ymdrin â mathau amrywiol o waith etholaeth. Bues i'n llunio llythyron ac e-byst ar ran Jane, yn ogystal ag ysgrifennu colofn bob pythefnos mewn papur newydd lleol ar ei rhan. Gwnaeth y brofiad fy nysgu sut gall pethau sy'n ymddangos yn ddi-bwys, fel dewis geiriau, newid tôn llythyr neu e-bost." – Nick Jolley.Mae graddedigion wedi symud ymlaen i yrfaoedd mewn sectorau megis addysg, treftadaeth, busnes, y cyfryngau, gwleidyddiaeth a gwasanaethau dyngarol. Am ragor o wybodaeth: swansea.ac.uk/cy/celfyddydauardyniaethau/adranygymraeg/ neu http://www.swansea.ac.uk/cy/israddedig/cyrsiau/celfyddydau-a-r-dyniaethau/gwleidyddiaeth-cysylltiadaurhyngwladol/ba-cymraeg-gwleidyddiaeth-lq2n/

في أي قسم أنا؟

Interdepartmental

خيارات الدراسة

دوام كامل (3 أعوام )

رسوم التسجيــل
المعلومات غير متوفرة

تحقق من المؤسسة

تاريخ البدء

21 سبتمبر 2020

مكان عقــد الدورة

Singleton Park Campus

Singleton Park,

Swansea,

SA2 8PP, Wales

شروط القبول

للطلاب من الولايات المتحدة

Students need to have AP with 3 - 4 in at least 3 Group A AP tests with an IELTS 6.0 with 5.5 in each part of the test (or equivalent).

ابحث عن أقرب مركز لاختبار الأيلتس وتواريخ الاختبارات

قد يكون هناك متطلبات أيلتس مختلفة بناء على التخصص المحدد.

خيارات البرامج التأسيسية

مقدم حسب شركاء آخرين

تقبل هذه الجامعة ممقررات تمهيدية من
  • The College, Swansea University
أضف إلى المفضلة

حول هذه الجامعة

جامعة سوانسي هي جامعة داخلية توفر خدمات دعم ممتازة للطلاب بالإضافة إلى تميزها في مجال التدريس والأبحاث الأكاديمية.

  • ضمن أفضل 30 جامعة بحثية بريطانية (REF 2014-21).
  • ضمن أفضل 10 جامعات بريطانية في توقعات الخريجين (2018).
  • ضمن أمن 10 أماكن دراسية في بريطانيا.
  • شراكات مع المؤسسات العالمية